+358 75 3267 999

Uppvärmda lager

Vårt uppvärmda torra lagerutrymme är viktigt för varor som inte tål kyla och som kräver ett utrymme med en konstant temperatur för att bibehållas. Till exempel träprodukter, elektronik, batterier, böcker, kläder och många av industrins råvaror kräver noga förhållanden för att hållas i klanderfritt skick, och då är vårt varma, torra lager den enda rätta lösningen.

Många aktörer hyr ett eget uppvärmt utrymme för sitt bruk, och får då tillgång till lagring och hantering från samma plats. Bra exempel på detta är flera underentreprenörer från varvet, som raffinerar sina produkter hos oss så de är färdiga att monteras för att spara monteringstid.