+358 75 3267 999

Tjänster

Åbo Frilagers mångsidiga lagringstjänster och omfattande lagringsutrymmen möjliggör en lättskött och effektiv kort- och långtidslagring för våra kunder.

Lagring

Vi betjänar varje kund genom att uppfylla dennes lagringsbehov. Oberoende om det handlar om värdeföremål, livsmedelslast, otullad alkohollast, fordon eller byggmaterial, har vi ett utrymme för det i våra mångsidiga lagerutrymmen och på våra fält.

Varuhantering

Vi packar upp och lastar, alltså sköter vi om varornas alla skeden från början till slut om kunden så önskar. En säker hantering av fraktgods med vår moderna utrustning är vår högsta prioritet.

Varumottagning

Vi sköter om mottagningsrapporteringen och sändningen om kunden så önskar. Kunden kan fysiskt befinna sig på andra sidan av världen, men arbetet utförs ändå utan komplikationer. Med hjälp av våra extranet -tjänst kan du följa med lagersituationen och leveransen när som helst och var som helst.

Spedition / Transport

Ifall du behöver en speditions- eller transportsamarbetspartner, kan vi rekommendera möjliga transport- och speditionsföretag. 

Vi försöker alltid hitta de optimalaste och kostnadseffektivaste tjänsterna för våra kunder. På så sätt kan våra kunder mer effektivt sätta sina resurser på viktigare saker samtidigt som vi producerar effektiva logistiska tjänster åt dem. 

Vårt mål är att alltid hitta de bäst passande lagringslösningarna för våra kunder.