+358 75 3267 999

Nedkylda lager

Varor som kräver ett nedkylt lagringsutrymme, så som t.ex. livsmedelsindustrins produkter, får en säker plats i våra stora utrymmen. Temperaturerna är bevakade så att den lagrade varan inte lider skada och hålls i klanderfritt skick. Temperaturen i det nedkylda lagret är alltid +6 grader celsius.