+358 75 3267 999

Lager

Åbo Frilager; pålitlig samarbetspartner för alla som behöver säker lagring! 

Våra mångsidiga och omfattande, närmare 30 hektar stora lagerutrymmen möjliggör en lättskött och effektiv kort- eller långtidslagring för våra kunder. Man kan hämta förtullade eller oförtullade varor till oss. Vid lagring av oförtullad last betalas tullavgifter först då varorna förs bort från lagret. Vår kund kan alltså hämta en del av sin last och endast tulla det varupartiet som denne hämtar från vårt frilager. Samma princip fungerar också på alkoholsidan. Vi har ingen tidsgräns för oförtullade varor.

Vårt mål är att hitta en kostnadseffektiv och optimal lagringslösning för våra kunder. Vi erbjuder också mångsidig varuhantering och ett realtids verktyg för lagerhantering, extranet. På så sätt kan ni som vår kund sätta era resurser på viktigare saker samtidigt som vi producerar effektiva logistiska tjänster.

Vi förutsätter inte att kunden förbinder sig för en lång tid eller ingår fortlöpande avtal. Vi är en flexibel aktör som beaktar kundens behov.

Åbo Frilagers lagerutrymmen är belägna på ett bevakat fältområde. Oberoende av om den lagrade varan är liten eller stor, hålls den i säkert förvar och är säker från skadegörelse. De temperaturbevakade lagerhallarna lämpar sig för varor som kräver en konstant temperatur året om. 

Vår lagringskapacitet: 

  • Lagringsfält 230.000 m2
  • Uppvärmda lager 10.000 m2
  • Kalla lager 10.000 m2
  • Nedkylda lager 1.000 m2
  • Alkohollager (skattefri) 1.000 m2
  • Livsmedelslager 3.000 m2
  • Specialhallar* 7.000 m2

* inkl. utrymmen för importbilars PDI-service, måleri och traktorers importservice