+358 75 3267 999

Hantering av varor

Förutom lagring erbjuder vi våra kunder kompletta varuhanteringstjänster. 

Vår erfarna och yrkeskunniga personal samt moderna utrustning säkerställer fraktens säkerhet i alla skeden av lagringen, allt från mottagningen till att varorna skickas vidare. Omedelbart efter att varorna kommit placerar vi dem i det önskade lagringsutrymmet. Vi inventerar och granskar alla sändningar och rapporterar om möjliga brister eller transportskador.