+358 75 3267 999

Alkohollagring

Vi lagrar all slags alkoholprodukter åt många olika aktörer. Importörerna får tillgång till en säker och lagenlig lagring av partierna. Vi hjälper också med beskattningsfrågor. Varupartierna kan skickas vidare både som skattefria och skattebelagda. Också oförtullade varupartier som kommer från andra länder än EU-länderna kan lagras hos oss.

Vårt lager är en kostnadseffektiv lösning för en alkohollast som måste tullas. Kunden kan hämta från lagret den mängd han behöver och tulla varorna allt efter som.  

Vi är en pålitlig och säker samarbetspartner.