+358 75 3267 999

Säkert

Vårt område är ingärdat och bevakat.

Du kan vara säker på att dina varor hålls i säkert förvar och i klanderfritt skick. Olika lagerutrymmen möjliggör ett sådant skydd, att inte heller ömtåliga varor tar skada av temperaturskillnader eller fukt.

Betjänande

Från lagring till varuhantering.

Med hjälp av vårt realtids verktyg för lagerhantering, extranet, kan du följa med vår lagersituation och beställa tjänster. Du kan uträtta ärenden på plats eller överlåta det åt oss att sköta.

Extranet

Frilager

Det mest omfattande lagringsutbudet i Åbo.

Vi erbjuder export och lagring av oförtullade eller förtullade varor. Det finns både varma och nedkylda lager för livsmedel. Vårt alkohollager ger utrymme för både skattefri och skattebelagd last.

 

Åbo Frilager

Åbo Frilager grundades år 1964 och har redan under 50 års tid erbjudit effektiva lagringstjänster i Åbo, precis vid hamnen. Vi är belägna där Östersjöområdets viktigaste trafikleder möts, i närheten av hamnen och huvudlederna.

Åbo Frilager är ett företag som betjänar både privata, företag, evenemangsproducenter och importörer. Lagringen har gjorts så flexibel och enkel som möjligt. Bekanta dig gärna med våra tjänster och ta kontakt!